08/08/2011

2.2 REX aux côtés des Nazis

Op alle fronten in het nauw, Knack 20/02/08, p.30-38

 

Over de collaboratie in het Zuiden

(recrutering bij het Legioen)

nl. jonge idealisten die misleid waren door de politiek-heroïsche praatjes van de gecensureerde pers

 

(p.36) Victor Matthys, de voorlopige baas van Rex na het vertrek Van Léon Degrelle naar het oostfront, richt in maart 1943 het Département Sécurité et Information (DSI) op. Dit département moet politieke tegenstanders, vermeende verzetsstrij-ders en werkweigeraars in kaart brengen en in de gaten houden. Het DSI bezorgt zijn gegevens aan de Geheime Feldpolizei of aan de Sipo-SD. Zij zijn immers bevoegd om arrestaties te verrichten. Het duurt echter niet lang of leden van het DSI ontpoppen zich als afpersers, zwendelaars en dieven. Ze arresteren in het wilde weg mensen die ze als verdachten beschouwen.

 

 

In: LEXICON Politieke & Jeugd Kollaboratie, io uitg. (instructieve omroep), 1985, p.24-25

 

Degrelle (1906-)

 

Tijdens de tweede wereldoorlog was hij officier van het Waals vrijwilligerslegioen. Als politicus trachtte hij zich in de gunst van Hitler te werken, onder meer door uit te roepen dat de Walen volbloed-Germanen waren en door de symbolische uitspraak ,,Heil Hitler". Hij propageerde een Boergondische staat, zonder precies te stellen wat zo'n staat konkreet inhield. Degrelle was eentalig Frans, wat zijn verhouding tot de Vlamingen niet verbeterde, ondanks een in 1936 gesloten akkoord met het VNV, waarin hij Staf De Clercq verzekerde zijn ambities tôt Wallonie te beperken. Zijn politieke loopbaan eindigde bij de Duitse kapitulatie en Degrelle week naar Spanje uit, waar hij nu nog woont. Hij werd door het Belgisch gerecht bij verstek ter dood veroordeeld.

 

(p.41) Jeugdkollaboratie

2. Wallonië

Benevens de ,,Jeunesse Rexiste", die reeds voor de oorlog bestond, werden tijdens de bezetting enkele nieuwe Waalse jeugdbewegingen gesticht. Langdurige besprekingen leidden in 1943 tot de fusie van de belangrijkste van deze nieuwe groepen (de ,,Jeunesse Romane") met de Rex-jeugd en de oprichting van de ,,Jeunesse Légionnaire". Deze ,,eenheidsjeugdbeweging", die nauwelijks enkele duizenden leden telde, stond volledig onder SS-invloed, als gevolg van de in 1943 tussen Degrelle en Himmler overeengekomen inschakeling van de hele Rex-beweging in het SS-raderwerk.

 

(p.42) Jeunesse Légionnaire

Nadat Paul Mezetta, gewezen Oostfrontvrijwilliger, de leiding van de Rex-jeugd van Hagemans had overgenomen, kwam de 10de april 1943 na een fusie met de Jeunesse Romane de Jeunesse Légionnaire tot stand, die de vijf jeugdorganisaties groepeerde die in 1942 aan de onderhandelingen hadden deelgenomen (Jeunesse Rexiste, Jeunesse Romane, Jeunesse Wallonne, Jeunesse Masculine de l'AGRA, Amitiés Germano-Wallonnes). De Jeunesse Légionnaire hing niet langer van Rex af. Bo-vendien spitste de werking zich o.m. toe op de Service de la Terre, de Germaanse Landdienst. De Jeunesse Légionnaire telde in oktober 1943 nauwelijks duizend leden. Ze rekruteerde vrijwilligers, voor de Waffen SS via deelname aan de Germaanse Landdienst en de Weersportkampen. Met ledenaantal schijnt in 1944 enigszins te zijn toegenomen, maar het overschreed nooit de 2000. Steun ontving de Jeunesse Légionnaire van de Duitse Hitler Jugend, die in september '43 3000 gratis uniformen leverde.

22:24 Écrit par Johan Viroux | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.